Fredensborg Slotskirkes Pigekor - Turné 2019

Klik her for at redigere underoverskriften.

Fredensborg Slotskirkes Pigekor

Elitekoret fra Slottet

Fredensborg Slotskirkes Pigekor hører til blandt landets bedste kirkekor og består af 24 piger i alderen 13 – 21 år, som alle er særligt udvalgte til at synge i koret. 


Flere af pigerne har op til 10 års erfaring med klassisk sang bag sig. 


Alle søn- og helligdage synger pigerne på skift til gudstjenester, højmesser, konfirmationer, barnedåb og vielser i Fredensborg Slotskirke og Asminderød Kirke. 


Det er deres arbejdsplads. Et specielt fritidsjob, hvor pigerne er vidner til livets store begivenheder - og så tilmed i flotte royale rammer.


Mange gange årligt er koret booket til at optræde ved specielle arrangementer. Sidste år var koret inviteret til at synge i Gilleleje Kirke ved mindehøjtideligheden for redningen af de danske jøder, arrangeret af Statsministeriet med flere statsoverhoveder på gæstelisten.


Dirigent med ambitioner

Koret ledes af dirigent Cille Buch, der er er solistuddannet operasanger og sangpædagog fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2011. 


Hun arbejder som sangunderviser og coach for andre dirigenter og kor, men kan også selv opleves i operaproduktioner og koncerter rundt omkring i Danmark.Udover rollen som leder af Fredensborg Slotskirkes Pigekor er Cille stemmeansvarlig sangpædagog for DR Pigekoret, ligesom hun er ansvarlig for Nordsjællands Korskole, hvor aspiranterne til Fredensborg Slotskirkes Pigekor uddannes. Korskolen har i dag ca. 100 børn i alderen 5 – 15 år.


Som underviser arbejder Cille meget kropsligt og har den holdning, at man først lærer sin stemme at kende ved at afprøve dens grænser og turde slippe den fri. Hun siger; ”at synge i kor kræver disciplin og kontrol, men også vildskab, mod og tillid. Tillid til, at det er OK at synge forkert, at vide at man har en smuk stemme og gode ører. Men at det vigtigste er kommunikationen mellem dirigent, kor og publikum. Vigtigere end perfektion og skønhed.”